Våre tjenester

Alle våre tenester

På våre bibliotek kan du gjere mange ulike saker. Her listar vi opp kva du kan gjere og vi fortel korleis det fungerer.

Spørsmål om fjernlån

Dersom biblioteket ikkje har boka du ynskjer å låne, kan den skaffast via fjernlån frå andre bibliotek i Norge.
More about Spørsmål om fjernlån

Boka kjem

Dersom du ikkje kan kome til biblioteket, kan biblioteket kome til deg. Tjenesta er for deg som pga alder, lang-tids sjukdom eller nedsatt funksjonsevne har problem med å kome deg til biblioteket.
More about Boka kjem

Lånekort

Informasjon om lånekort kjem

Innkjøpsforslag

Her kan du legge inn forslag på bøker eller media du vil at biblioteket skal kjøpe inn.
Innkjøpsforslag

Bøker på mange språk

Biblioteket har bøker, aviser og tidsskrifter på mange ulike språk. Når du søker etter bøker så kan du velge å bare vise bøker som er på ett spesifikt språk.
Mer om bøker på andre språk

Tilpassede bøker

I biblioteket finnes det hjelp for deg som har vanskelig for å lese trykte bøker.
Mer om tilpassede bøker

Digitale tjenester

Vil du lese siste nummeret av en avis, finne en artikkel eller søke etter fakta om et spesielt emne? Da kan du benytte bibliotekets digitale oppslagsverk! Du når alle oppslagsverkene fra bibliotekets maskiner. Mange av disse kildene kan du også bruke hjemmefra om du logger inn med ditt lånekort og pinkode.

Søk

Språkvelger