Vanlege spørsmål

Her finn du svar på eindel vanlege spørsmål. 

Dersom fristen for å levere inn nærmar seg og du ikkje er heilt ferdig, kan du logge inn på nettsida (oppe i høgre hjørne), trykk på "Mine sider" og opne "Mine lån". Der vil du finne lista over låna dine. For kvart lån vil du sjå ein grøn knapp der det står forny. Trykk på den og du får ein ny innleveringsfrist. 
Dessverre er det ikkje alltid du kan få ny lånetid. Dersom ein annan lånar ventar, vil det stå med raud skrift at lånet ikkje er fornybart.

Logg inn oppe til høgre på nettsida.
Gå inn på "Mine sider" og velg "Min profil". Finn "Min konto på MNOKVAM" og trykk der det står VIS.
Då vi det dukka opp ein grøn knapp som heiter "endre PIN"
Lukke til!

Øvst oppe til høgre på skjemern står "Logg inn"
 

Tala som står nedst på lånekortet ditt er lånenummeret ditt. Dersom du ikkje har lånekortet, kan du få vita lånenummeret ditt på biblioteket. 
Dersom du ikkje veit PIN -koden din, kan du spørje om å få ein ny på biblioteket

Søk

Språkvelger