Flipp. Få gratis tilgang til 90 ulike vekeblad

Flipp. Få gratis tilgang til 90 ulike vekeblad

Få gratis tilgang til appen Flipp via biblioteket

Biblioteket har eit nytt og framifrå godt tilbod!
via biblioteket får du gratis tilgang til appen FLIPP, som er ein vekeblad-app.
90 av dei mest populære tidsskrifta finn du her. 
For å få tilgang, kan du aten vera innlogga på det kommunale trådlause nettet,
eller du kan enkelt få tilgang ved å logge deg inn på "mine sider" her på Kvam bibliotek si nettside! 
Viss du ikkje hugsar lånenummer og PIN-kode : SPØR OSS PÅ BIBLIOTEKET!

Search the catalogue

Language